Mhrs

-Sağlık Tesislerinde MHRS ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin koordinasyonundan, kontrolü, düzenlenmesi ve planlanmasından,

-Hekim çalışma programlarının yeterli gün ve kapasitede sisteme tanımlanmasından, randevu    alımına uygunluğunun denetlenmesinden, tespit edilen sorunların değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve çözümlenmesinden,

-Sağlık tesislerinde MHRS hizmetlerinin aktif, etkin ve verimli sunumunun sağlanması yönünde vatandaşların ve hekimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yenileme ve geliştime çalışmalarından,

-MHRS hizmetlerine yönelik sağlık tesisleri ve Bakanlığımızın ilgili birimleri ile gerekli iletişim ve koordinasyonun ve işbirliğinin sağlanmasından,

-Hastanelerde randevu süreçlerine dair raporlama, analiz ve değerlendirme çalışmalarından sorumludur.

Nasıl Gidilir ?

Yenimahalle EAH Ankara'nın en iyi eğitim ve araştırma hastanesiMHRS birimi hastane idari birimler içinde -1 katındadır.

26 Mayıs 2022