3. Basamak Yoğunbakım
27 Mayıs 2022


Hastanemiz 3. Basamak anestezi yoğun bakım ünitesi 47 yataklı olup, Çoklu organ işlev bozukluğu gibi tüm komplike hastalar kabul edilmekte, solunum desteği, renal replasman tedavisi gibi destek tedaviler sağlanmakta, en üst düzeyde tıbbi bakım ve tedavi hizmeti verilmektedir. Takip edilen hasta özellikleri;

-Uzun süreli nitelikli gözlem ve girişim, uzun süreli yaşamsal destek gereksinimi bulunan veya çoklu organ yetmezliği gelişmiş hastalar,
-Kronik organ bozukluğunun günlük aktiviteyi bozacak şekilde ilerlediği hastalar,
-HELLP sendromu, ağır sepsis, septik şok, ARDS, ağır preeklampsi ve eklampsi gibi yakın takip ve tedavi gerektiren akut sorunlar,
-Kontrol edilemeyen veya masif transfüzyon gereken kanamalar,
-Organ bozukluğu yapan zehirlenmeler,
-Cerrahi sonrası gelişen birden fazla dahili komplikasyonlar, (koroner sendromlar, sepsis, böbrek veya karaciğer yetmezliği v.b.)
-Birden fazla organı ilgilendiren sistemik hastalıkların akut sorunları,
-Yoğun bakımda izolasyonu gereken gereken hastalar, (dirençli enfeksiyonlar, immünsuprese hastalar)
-Ciddi santral sinir sistemi patolojisi ve cerrahisi, (sinüs üzerinde kanama, çökme fraktürü, ciddi serebral ödem, subaraknoid kanama, diffüzaksonal yaralanma, spinal şok, kord ödemi gibi)                                                                                 
-Glaskow skoru 8 ve altında olan hastalar,
-Kalp cerrahisi sonrası hastalar,
-Çoklu travma hastaları.

  • 3 basamak1.JPG
  • 3 basamak2.JPG