İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü
10 Şubat 2022


idarivemaliislemmuduruhalilibrahimyavuzucarson.JPG


İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Halil İbrahim Yavuz UÇAR


idarivemaliislermuduryardimcisisonerson.JPG
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı
Soner SEZENİdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı
Yeliz DENİZ