Arşiv

1.AMAÇ
Hasta dosyaları arşiv bölümünün sürdürmek. etkili çalışmasını sağlayarak, zamanında ve doğru bir şekilde işleyişini
Elinde bulundurduğu arşivlik malzemeyi her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumak.
Hasta dosyalarını asli düzenleri içerisinde tasnif etmek.
Dosyaların ne şekilde kabul edileceği ve içerisinde bulunması gereken muhteviyatı yazılı olarak belirlemek.
Saklama, imha usul ve esaslarını belirlemek. Dosyalama işlemlerinde standart dosya planını uygulamak.
Yangın, su baskını ve benzeri olaylarda alınacak önlemlere ilişkin talimat hazırlamak.
Yatarak tedavi gören her hasta için sabit hasta numarasını kullanmak.


2.KAPSAM
Merkezefendi Devlet Hastanesi Arşiv faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar.

3.SORUMLULAR
Hastane Yönetimi
Hastane Müdürlüğü
Servis Sorumlu Hemşireleri
Servis Sekreterleri
Faturalandırma Birimi
TİG
Arşiv Birim Sorumlusu ve Çalışanı

Nasıl Gidilir ?

Yenimahalle EAH Ankara'nın en iyi eğitim ve araştırma hastanesiArşiv birimi hastane  -1 katındadır.

26 Mayıs 2022