Biyomedikal ve Klinik Mühendislik

Biyomedikal Dayanıklı Taşınır

 • Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki  ambarlarda muhafaza etmek.
 • Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf malzemeleri hariç olmak üzere, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
 • Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır mal yönetim hesap cetvellerini istenilmesi halinde konsolide görevlisine göndermek.  Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
 • Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
 • Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.
 • Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
 • Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.
 • Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.
 • Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunulmak üzere taşınır kontrol yetkilisine teslim etmek.
 • Ambarlarında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumlu olmak.
 • Ambarlarını devir ve teslim etmeden, görevlerinden ayrılmamak.
 • Görevi ile ilgili ve hastane hizmet içi eğitim programlarına ve toplantılarına katılır.
 • Görevi ile ilgili olarak idarece verilecek olan diğer görevleri yapar.
 

Biyomedikal Tüketim Depo

 • Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki  ambarlarda muhafaza etmek.
 • Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf malzemeleri hariç olmak üzere, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
 • Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır mal yönetim hesap cetvellerini istenilmesi halinde konsolide görevlisine göndermek.  Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
 • Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
 • Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.
 • Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
 • Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.
 • Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.
 • Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunulmak üzere taşınır kontrol yetkilisine teslim etmek.
 • Ambarlarında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumlu olmak.
 • Ambarlarını devir ve teslim etmeden, görevlerinden ayrılmamak.
 • Görevi ile ilgili ve hastane hizmet içi eğitim programlarına ve toplantılarına katılır.
 • Görevi ile ilgili olarak idarece verilecek olan diğer görevleri yapar.

Klinik Mühendislik

 • Klinik mühendislik hizmetleri birimi çalışma planı doğrultusunda yapacağı işler ile ilgili kritik cihaz ihtiyaçları ve özelliklerine dair bilgileri edinmek.
 • Bakım veya kalibrasyon sırasında kullanılması muhtemel olan alet setini almak, kullanılacak sarf malzemelerini hastane deposundan temin etmek.
 • Bakım veya kalibrasyon yapılacak bölgedeki güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almak.
 • Cihazların bakım veya kalibrasyon hizmetlerinin maliyet analizlerini yaparak verimliliklerini kontrol etmek.
 • Cihazların tamir, bakım veya kalibrasyon nedeni ile oluşan down-time (cihazın çalışmama süresi) süresini minimum seviyede tutmak.
 • Bakım veya kalibrasyon faaliyetleri sonucu oluşan verilerin kolayca erişilebilecek bir şekilde dosyalanmasını sağlamak.
 • Bakım veya kalibrasyon faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak.
 • Sorumluluk bölgesindeki acil duruma hemen müdahale ederek tespit edilen arızayı gidermek için çalışmak.
 • Cihazlarda oluşan arızaları minimuma indirmek.
 • Sözleşme ile dışarıdan alınan bakım hizmetlerinde ilgili firmanın bakım görevlisine, işin sorunsuz
 • tamamlanabilmesi için gerekli desteği vermek. Bakımı yapan kişiyi izleyerek hastane dahilinde eşlik etmek.
 • Bakım, onarım veya kalibrasyonun tamamlanabilmesi için dışarıdan temin edilmesi gereken bir hizmet veya malzeme olması durumunda İdari ve Mali Hizmetler Müdürü’nü bilgilendirmek.
 • Satın alma öncesi biyomedikal cihazların teknik şartnamesinin hazırlanmasına yardımcı olmak ve ilgili değerlendirmelerde bulunmak.
 • Yeni alınan biyomedikal cihazı teslim almak ve ilgili bölüme teslim etmek.
 • Biyomedikal cihazların etkin ve emniyetli bir biçimde kullanılabilmesi için ilgili personeli eğitmek.
 • Bakımı veya onarımı gerçekleştirilen cihazların çalışır halde olduklarını kontrol etmek, arıza nedenini ve kullanımla ilgili uyarıları bildirerek işi talep eden kişiye teslim etmek.
 • Hastanede bulunan biyomedikal cihazların teknik ve dokümanlarını arşivlemek.
 • Tamamlanan işle ilgili olarak İdari ve Mali Hizmetler Müdürü’nü bilgilendirir.
 • Kullandığı aletlerin temizliğini ve bakımını gerçekleştirerek ilgili yerlerine yerleştirmek.
 • Biyomedikal cihaz kalibratörlerinin bakım ve kalibrasyonlarının gerçekleştirilmesi için ilgili firmaya göndermek ve takibini yapmak.
 • Dışarıya teknik hizmet almak için gönderilen cihazın takibini yapmak.
 • Kişisel gelişimi için planlanan eğitimlere katılarak kendisini sürekli geliştirmek.
 • Sorumluluk alanında yer alan biyomedikal cihazların güvenliğini sağlamak.
 • Kurum ve yapılan çalışmalar ile ilgili tüm bilgilerin gizliliğini, değerli belgelerin güvenliğini sağlamak.
 • Yedek parça, malzeme eksikliklerinin tamamlanması için Satın almaya taleplerin iletilmesini sağlar.
 • Ekibinin ihtiyaç duyduğu teknik eğitimlerin oluşturulmasında ve verilmesinde gerekli planlamayı yapar.
 • İnsan kaynakları tarafından planlanan ve uygulanan eğitim programlarına katılır ve ekibinin katılmasını sağlar.
 • Ekip çalışması anlayışı içerisinde tıbbi ve idari personel ile iş birliği içinde çalışır ve ekibinin de aynı şekilde çalışabilmesi için gerekli koordinasyonu sağlar.

Nasıl Gidilir ?

Yenimahalle EAH Ankara'nın en iyi eğitim ve araştırma hastanesi Biyomedikal-Klinik Mühendislik Birimi hastane servis binası 1. katındadır.

20 Nisan 2022