Ayniyat

Ayniyat Dayanıklı Taşınır  Birimi
Ayniyat Dayanıklı Taşınır deposuna ait malzemelerin giriş, çıkış, bağış ve zimmet işlemlerinin yapıldığı birimdir.

Laboratuvar Sarf Depo ve Medikal Depo Cerrahi Alet Depo Birimi

1-Laboratuvar Sarf Depoya ve Medikal Depo Cerrahi Alet deposuna  gelen Doğrudan Teminle ve İhale ile  alınan bütün malzemeler,  gerekli şartları sağladığı zaman hastane sistemine kaydedilir.

2-Depoda bulunan malzemelerin stok ve miad takibi yapılır.

3-İstem gününde ayaktan ve yataklı tüm servislere malzeme çıkısı yapılır.

4-Doğrudan Teminle ve İhale ile alınan bütün malzemeler için ihtiyaç halinde firmalara sipariş çekilir.

5-İhale ve Doğrudan Temin dokümanları hazırlanır ve ihtiyaçlar belirlenir.

6-Patoloji, Mikrobiyoloji ve Biyokimya Laboratuvarı malzemeleri ile ilgili tüm doküman ve malzemelerin takibi yapılır.


Nasıl Gidilir ?

Yenimahalle EAH Ankara'nın en iyi eğitim ve araştırma hastanesi Ayniyat Dayanıklı Taşınır Birimi  ve Laboratuvar Sarf Depo - Medikal Depo Cerrahi Alet Depo Birimi hastane idari birimler içinde -1 katındadır.

20 Nisan 2022