Klinik Hakkında
27 Mayıs 2022

Hastanemizde 24 saat esasına uygun olarak acil servis hizmeti verilmektedir. Birimimizde acil tıp uzmanları ve acil tıp uzmanı gözetiminde  pratisyen hekimler tarafından hastaların bakımları sağlanmaktadır. Aynı zamanda genel cerrahi uzmanı ve dahiliye uzmanı da  24 saat usulüne uygun branş nöbeti tutmaktadır. Hasta öncelikle oluşturulan acil triaj biriminde muayene edilmekte ve sonrasında ileri tetkik gerekiyorsa buradan gerekli birime yönlendirilmektedir.  Acil servisimizde laboratuvar, röntgen, tomografi ve MR hizmetleri verilmektir.

1.png

ACİL SERVİS BÖLÜMLERİ

TRİAJ Acil servise müracaat eden tüm hastaların  aciliyet değerlendirmesinin yapıldığı, vital  bulgularının alındığı, hastaların sarı, kırmızı ve yeşil odalara yönlendirildikleri bölümdür. Acil Servise başvuran hastaların triaj sınıflandırılmasındaki kriterlere uygun olarak yönlendirilmesi yapılır.

6.png

YEŞİL ALAN  
Vital bulguları  stabil olan, hayatı tehdit eden sağlık sorunu bulunmayan, Sağlık Bakanlığı’nın ve Uluslararası triaj kategorisinde yeşil olarak tanımlanan hastalık gruplarının muayene ve tedavisinin uygulandığı odadır.

7.png

SARI ALAN 

Triaj tarafından sarı olarak kodlanan, tetkik edilmesi gereken ancak yaşamı tehdit etmeyen Sağlık Bakanlığı’nın ve Uluslararası triaj kategorisinde sarı olarak tanımlanan hastalık gruplarının muayene ve tedavisinin uygulandığı odadır.

 

8.png


KIRMIZI ALAN ( ACİL CPR ODASI )

Durumu stabil olmayan, yaşamı tehdit eden, acil olarak müdahale edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek olan Sağlık Bakanlığı’nın ve Uluslararası triaj kategorisinde kırmızı olarak tanımlanan hastalık gruplarının muayene ve tedavisinin uygulandığı odadır.


9.png


TRAVMA ODASI
Minör ve majör travma hastalarının değerlendirildiği ve tedavilerinin uygulandığı alandır.

MÜŞAHEDE ODASI
Hekim değerlendirmesi sonrasında gözlem altında tutulmasına karar verilen hastalar bu odaya yönlendirilir. Müşahede odasında tüm yatak başlarında oksijen ve vakum sistemi bulunmaktadır.


10.png


ACİL LABORATUARI
Acil serviste alınan kan örnekleri  Acil laboratuvar sonuçları Test Çalışma Süreleri Bilgilendirme Broşüründe belirtilen zamanlarda test edilmektedir.

ACİL RÖNTGEN  
Acil Servise başvuran hastalarının radyolojik tetkiklerinin yapıldığı birimdir.

KBRN ÜNİTESİ

kbrn.png