Hasta ve Çalışan Güvenliği
18 Kasım 2021

ÇALIŞAN HAKLARI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

Birim Sorumlusu: Yıldız TEMİZKAN

Bakanlığımızın 14.05.2012 tarihli ve 2012/23 Sayılı Çalışan Güvenliği Genelgesi’nin yayımlanması üzerine hastanemiz bünyesinde Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi, 31/05/2012 tarihinde kurulmuştur. Birim, polikliniklerin bulunduğu koridorda hizmet vermektedir.

Hastanemiz sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerini sunum sürecinde, muhtemel risklerin en aza indirilmesini, çalışan güvenliğinin ve motivasyonun en üst düzeyde tutulmasını ve çalışan farkındalığının artırılmasını hedefleyen, kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla kurulmuştur.

Birim çalışanların hakları ve güvenliğine yönelik;

  • Talep ve şikayetleri kabul eder.
  • Çalışanlara yönelik risk değerlendirmesi yapar.
  • Gerekli düzenleyici / önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahiplerine geri bildirimde bulunur.
  • Şiddet olaylarını İl Sağlık Müdürlüğü, Hukuk Birimine adli mercilere intikal ettirilmek üzere bildirir.
  • Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.
  • Çalışanlara, çalışan güvenliği konusunda eğitim verir.
  • Hasta ve hasta yakınlarını çalışan hakları konusunda bilgilendirir.
  • Aylık olarak Başhekim ve İl Sağlık Müdürlüğüne rapor sunar.

KARŞILAŞTIĞINIZ TÜM ŞİDDET OLAYLARINI MUTLAKA BİLDİRİN !!!

BİLDİRİM SÜRECİ NASIL OLMALIDIR?

Şiddete maruz kalan sağlık çalışanı veya olaya tanık olan diğer sağlık çalışanı tarafından bildirim yapılır.

Hastanemiz bünyesindeki Beyaz Kod Ekibine, dahili telefondan 1111’i tuşlayıp, aradığınız dahili telefon numarasını kodlayarak, bildirim süreci başlatılır.

Hastanemiz Güvenlik Görevlileri olay yerine geldiği anda dahili telefondan 1111 tuşlanarak bildirim sonlandırılır.

Beyaz Kod Olay Bildirim Formu doldurulur.

Mesai saatleri içerisinde, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine veya Beyaz Kod uygulamasından sorumlu Başhekim yardımcısına, mesai saatleri dışında ise nöbetçi hastane yöneticisine bilgi verilir. Bu süreçte çalışan, yapılması gerekenler ve hakları konusunda bilgilendirilir.

ÇALIŞANIN HAKLARI

HUKUKİ YARDIM

Şiddet olayları için Bakanlık hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini soracak ve talep etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili personele 28.04.2012 tarihli ve 28277sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hukuki yardım yapılacaktır.

HİZMETTEN ÇEKİLME HAKKI

Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir. Hizmetten çekilme talebi, kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirilir. Bildirim üzerine yetkili yönetici, olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygunluğu hakkında gecikmeksizin karar verir.

Hizmetten çekilme talebinizi, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Nebi SÜRÜM’e bildiriniz.

SOSYAL VE PSİKOLOJİK YARDIM

Şiddete maruz kalan tüm sağlık çalışanı ve aile üyelerinin, travma, kriz durumu mevcudiyeti ve mesleki tükenmişliğin önlenmesi amacıyla, Hastanelerin Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi ve Hastane Psikologlarından psikolojik ve sosyal destek almaları sağlanacaktır.