KBRN Ünitesi
11 Mart 2022


K.B.R.N ÜNİTESİ

K.B.R.N AÇILIMI    : Kimyasal – Biyolojik – Radyoaktif – Nükleer kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir tanımdır.

Kimyasal , biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddeler kasten, kazaen veya doğal afetler sonucu ortama yayılarak insan ve çevre üzerine birçok olumsuz etkiler oluşturan tehlikeli maddelerdir.

K.B.R.N OLAYININ OLUŞUM NEDENLERİ    :

 • Savaşlarda Kitle İmha Silahlarının Kullanılması

 • Terör Saldırıları

 • Endüstriyel Kazalar

 • Nükleer Reaktörlerden kaynaklanan Kazalar

 • Doğal Afetler

 • Teknolojinin Taşınması Yapımı Aşamasında Oluşan Kazalar

TEHLİKENİN OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR

 • Havada anormal sis, yoğun ve fark edilir bir buhar bulunması durumunda

 • Uçaktan yayılan bir sis  veya duman görülmesi durumunda

 • Atılan mermi veya bombalardan çok az bir patlama sesi duyulduğunda

 • Bulunduğumuz ortamda  (caddelerde, çimenlerde, ağaçlarda vb.) kuşkulu yağ veya su damlacıklarının görülmesi

 • Sarımsak, hardal, badem  veya çimen kokuları gibi değişik, alışkın olunmayan kokuların çevreye yayılması

 • Sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı aşırı hasta ve ölü hayvanların (kuş, fare gibi) görülmesi,

 • İnsanlarda göz yaşarması, burun akıntısı, boğaz yanması, ciltte kızarıklık, kusma, halsizlik gibi rahatsızlık belirtilerinin ortaya çıkması

 • İkaz ve Alarm İşaretleri (Sirenlerle)

 • Televizyon, radyo haberleri ve anonslarla halka yapılacak duyurulardan kimyasal saldırı tehlikesinin olup olmadığını anlarız.


K.B.R.N ÜNİTEMİZ VE KURULUŞ AMACI     :24 m2 alana ve bir kişilik yıkama kapasitesine sahip ünitemiz oluşabilecek olaylarda K.B.R.N Eğitimi almış 15 kişilik personeli ile donanımlı giysiler giymek sureti ile  en kısa sürede hastaları bulaşmış veya bulaşma riski bulunan  kimyasal,biyolojik,radyoaktif ve nükleer maddelerden arındırarak gerekli tıbbi yardım ve tedavinin yapılması amacı ile kurulmuştur.

K.B.R.N ÜNİTELERİNDE YAPILAN İŞLEM    :Bulaşmış olan maddelerin arındırılması amacı ile hastaların ilk etapta üzerindeki giysiler çıkarılarak bulaş olan maddeyi temizleyici özel solüsyonlar ve su ile hastanın yıkanması sonrası gerekli teşhis ve tedavi süreci başlar.

 • 2222.JPG
 • 1111.JPG
 • 3333.JPG