Adli Tıp

Klinik HakkındaPolikliniğimizde TCK, TMK, CMUK, HMUK, Adli Tıp Kurumu kanunu, Bilirkişilik kanunu ve ilgili diğer yasal metinler çerçevesinde, adli travmatoloji, adli psikiyatri, kemik yaşı tespiti, maluliyet, çocuk istismarı ve cinsel saldırılara yönelik  muayene ve rapor tanzimi, gerektiğinde diğer tıp branşlarından üye davet edilerek  ya da konsülte edilerek; tek branş imzalı ya da heyet oluşturmak suretiyle bilimsel mütalaa verilebilmektedir.

17 Mayıs 2024