2.Basamak Yoğunbakım
25 Mart 2024


Hastanemiz 2. Basamak yoğun
bakım ünitesi 29 yataklı olup, Temel monitörizasyon ve temel destek tedavilerin yanında, invaziv monitorizasyon ve tedavilerinin de yapılabildiği, III. Seviye yoğun bakım servislerine hasta transferi yapabilen yoğun bakım servisi olarak çalışmaktadır. Takip edilen hasta özellikleri;

                                           
1- Kısa süreli, detaylı ve nitelikli gözlem, girişim (invazivmonitörizasyon) ve yaşamsal destek gereksinimi bulunan hastalar,
2- III.basamak yoğun bakım servislerinden çıkarılan ancak henüz taburcu edilemeyecek durumda olan hastalar,
3- Tek organ yetmezliğinin acil tedavisi gereken tıbbi durumları (diyaliz, mekanik ventilasyonv.b.)mevcut hastalar,
4- Cerrahi öncesi yoğun hazırlık ve destek ihtiyacı olan riskli hastalar,
5- Düzeltilemeyen fizyolojik veya metabolik bozukluklar,
6- Hayatı tehdit eden zehirlenmeler ve kanamalar,
7- Ağır enfeksiyonlar, (peritonit v.b.)
8- Solunum desteği gereken nöromüsküler hastalıklar, noninvaziv mekanik ventilasyon gereken hastalar,
9- Gebeliğin hayatı tehdit eden komplikasyonları, (preeklampsiv.b.)
10- Hemotoraks, ampiyem,  ağır malnütrisyon,
11- Santral sinir sistemi patolojisi ve cerrahisi. (minimal epidural, subduralhematom, posteriorfossa patolojileri, kraniyal kırıklar, spinallomber drenaj v.b.)

  • 2 basamak1.JPG
  • 2 basamak2.JPG