2. Basamak Yenidoğan Yoğunbakım
25 Mart 2024

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi toplamda 6 yatak kapasitesi ile Manisa ve çevre illerde yoğun bakım ihtiyacı olan bebeklere sağlık hizmeti sağlamaktadır.
Ünitede erken doğum, çoğul gebelik, doğumsal anomaliler, mekanyumlu doğum, beyin ve diğer organ hasarı riski taşıyan bebekler, diabetik anne bebekleri, sarılık, enfeksiyon vb. gibi sık görülen durumlarda ileri seviyede tıbbi ve cerrahi hizmetler sunulmaktadır.

Ünitemiz; kuvözler, açık yataklar, solunum cihazları, monitörler, serum ve ilaç pompaları, fototerapi cihazları, portable röntgen cihazı, kan gazı cihazı, ventilatörlü transport kuvöz, merkezi gaz sistemleri, hasta başı ultrason cihazı, kesintisiz güç kaynakları gibi güncel teknolojik donanımlara sahiptir.

Yenidoğan bebeklere ve ailelerine zorlu süreçlerinde özverili, bebek dostu ve empatik yaklaşımla uzman hekim ve deneyimli hemşire ekibimiz ile hizmet verilmektedir.