Gider Tahakkuk

Hastanedeki  yapılacak harcama evraklarını hazırlayıp, muhasebeye iletir ve takip eder. Harcamalarla ilgili defter ve dosyaları tutar.
Ödemelerin kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yapılmasına dikkat eder, gereksiz ve hatalı ödeme yapılmamasına özen gösterir.
Tahakkuk ve ödemelerle ilgili bilgileri sürekli yedeklemek, bilgileri uygun ortamlarda saklamak  görevleri arasındadır.

Nasıl Gidilir ?

Yenimahalle EAH Ankara'nın en iyi eğitim ve araştırma hastanesiGider Tahakkuk birimi hastane idari birimler içinde -1 katındadır.

27 Mayıs 2022