Evrak Kayıt

EVRAK KAYIT BİRİMİ GÖREVLERİ

1- İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren bir birimdir.

2- Hastanemize fiziki olarak gerçek ve tüzel kişilerce elden, PTT, Kargo ve resmi kurumların postası ile gelen evraklar açılır ilgili evraklar taranır tarandıktan sonra EBYS üzerinden Başhekimlik makamına havale edilir.

3- EBYS sistem üzerinden gelen yazılar Başhekimlik makamına havale edilir.

4- EBYS üzerinden Başhekimlik makamından birimimize havale edilen yazılar dağıtım emri verilen kurumlara havale edilir.

5- Hastanemiz personeli tarafından verilen özlük ve şahsi konularda verdikleri dilekçeler ve tutanaklar taranır Başhekimlik makamına havale edilir.

6- Hastanemize Sağlık Kurulu Raporu almak için gelen kişilere Probelden kayıt numarası verilir.

7- Satın Alma Birimince hastanemize her türtü sarf malzeme ve hizmet alım öncesi firmalara teklif ve davet gönderim evrakları için Probelden kayıt numarası verilir.

8- Hastanemiz birimleri tarafından resmi kurumlara, gerçek ve tüzel kişilere elden ve posta yoluyla gönderilecek evraklar elden teslim edilecekse evrak zimmet defterine kaydedilerek, posta yoluyla gönderilecekse posta ücret makinasından ücretlendirilerek ve barkodlanarak posta defterine kaydı yapılıp PTT’ye teslim edilir.

9- Fiziki olarak gelen tüm evraklar EBYS sisteminden geçirildikten sonra evrakların aslı ilgili birimlere teslim edilir.

10- Kamu Elekronik Posta (KEP) ile gelen iletiler Başhekimlik makamına HBYS üzerinden havale edilir..

Nasıl Gidilir ?

Yenimahalle EAH Ankara'nın en iyi eğitim ve araştırma hastanesi Evrak Kayıt Birimi hastane poliklinik girişi zemin kat içindedir.

20 Nisan 2022