Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi (KHB Başkanlığı)
18 Kasım 2021BAŞVURULAR:


1-Olay Tutanağı için tıklayınız

2-Beyaz Kod  Ön Bilgilendirme Formu için tıklayınız.
3-Hukuki Yardım Talep Formu için tıklayınız.
4-İhbar Formu için tıklayınız.
5-Kisisel Veri Paylaşım Bilgilendirme Formu için tıklayınız.
6-Tebligatın Vekile Yapılması için tıklayınız.
7-Psikososyal Destek Talep Formu (Form 1) için tıklayınız.
8-Talep ve Öneri Formu (Form 2) için tıklayınız.
9-Tebliğ Tebellüğ Belgesi (Form 3)için tıklayınız.
10-Beyaz Kod Bildirimi İş Akış Şeması için tıklayınız.


AFİŞ
Afiş için Tıklayınız.


SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S)

Sıkça sorulan sorular için tıklayınız.


ÖRNEK MAHKEME KARARLARI
Örnek ;Mahkeme kararı için tıklayınız.


MEVZUAT
3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu için tıklayınız.
Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.
Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi 2012-23 için tıklayınız.
İçişleri Bakanlığının 2012-22 Sayılı Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçların Soruşturulması Genelgesi için tıklayınız.
Sağlık Bakanlığının 2016-3 Sayılı  Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulama Genelgesi için tıklayınız.
BEYAZ KOD KULLANIM KILAVUZU için tıklayınız.
Çalışan hakları ve güvenliği uygulamaları rehberi için tıklayınız.
Yöneticiler Sağlık Çalışanları, Hasta ve Hasta Yakınları İçin Eğitim-İletişim Kitapçığı için tıklayınız
Beyaz Kod Başvurularında Suç İhbarı için tıklayınız. 
Beyaz Kod Başvurularında Suç İhbarı için tıklayınız.
06.04.2011 tarihli ve 27897 sayılı Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Yönetmelik için tıklayınız
Kamu Hastaneleri Başkanlıklarında Birimlerin Kurulması (17.04.2018 tarihli ve E.621 sayılı yazı) için tıklayınız.
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 27.12.2017 ve 1761 Sayılı Çalışan Motivasyonu Yazısı için tıklayınız