Birim Hakkında
29 Temmuz 2022

Sterilizasyon: bir tıbbi cihazın üzerinde bulunan mikroorganizmaların tüm canlı şekillerinin arındırılması veya inaktivasyonu işlemidir. Sterilizasyon uygulanmış ve yeniden kontamine olması önlenecek şekilde korunmuş bir malzeme “steril” olarak kabul edilir.

Sağlık kuruluşlarında sterilizasyon, kullanılmış tıbbi cihazların, enfeksiyon riski oluşturmadan tekrar kullanıma hazır hale getirilmesidir. Sterilizasyon süreci, kullanım sırasında kontamine olmuş malzemelerin kullanım alanından alınarak taşınması, yıkanması, paketlenmesi, steril edilmesi ve yeniden kullanım anına kadar sterilliğinin korunarak saklanması basamaklarının tümünü içeren işlemler dizisini kapsar. Sterilizasyonun güvenilirliği bu basamakların her birinde uygulamaların tanımlanmış prosedürlere uygun yürütülmesi, gerekli kontrollerin düzenli olarak yapılması ve kayıtların tutulması ile sağlanabilir. Sterilizasyon hizmeti hastanenin bu işe ayrılmış özel bir bölümünde, sadece bu işle görevlendirilmiş eğitimli personel tarafından, standartlara uygun yöntemler kullanılarak yerine getirilmelidir.

Hastanemiz Sterilizasyon ünitesi,

1 Sağlık memuru,
4 Hemşire
1 Personel

ile Basınçlı buhar sterilizasyonu, Etilen Oksit ile sterilizasyon ve Hidrojen Peroksit (Gaz Plazma) gibi sterilizasyon yöntemleriyle 24 saat tüm birimlerimize kesintisiz hizmet vermektedir.