Nöroloji

Klinik Hakkında

Serebrovasküler Hastalıklar (felç) , Baş Ağrısı, Epilepsi (sara hastalığı) , Bunama, Hareket Bozuklukları, Nöromusküler hastalıklar (kas ve sinir hastalıkları, Multipl Skleroz gibi nörolojik hastalıkların muayene tetkik ve tedavileri yapılmaktadır.
Çoğunlukla el ve ayak uyuşmaları gibi şikayetlerle ortaya çıkan nöropatileri değerlendirmek ve bel, boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında dinamik bir tanı yöntemi olan ENMG (elektronöromyografi) tetkiki, nöroelektrofizyoloji laboratuarımızda gerçekleştirilmektedir. 

Santral sinir sisteminin birçok hastalığında özellikle de epilepsi hastalığında ayırıcı tanı amacı ile kullanılan EEG (elektroensafolografi) tetkiki de nöroelektrofizyoloji laboratuarımızda yapılabilmektedir.

Nörolojinin ilgilendiği başlıca hastalıklar

-Beyin damar hastalıkları
-Baş ağrısı (migren), epilepsi (sara)
-Periferik sinir hastalıkları
-Kas hastalıkları
-Multipl Skleroz ve benzeri hastalıklar
-Uyku bozuklukları
-Baş dönmesi
-Parkinson hastalığı
-Alzheimer ve benzeri demans hastalıkları
-Beyin ve omurilik tümörleri ve iltihaplanmalarHastanemizde 08:40-16:20 saatleri arasında Poliklinik hizmeti verilmektedir. Poliklinik hizmetlerinde hastalarımıza hekim seçme hakkı tanınmıştır. 

 

 

31 Mayıs 2022