Klinik Hakkında
31 Mayıs 2022

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği olarak ilgi alanımız olduğu hastalıklar şunlardır;

-Covid

-Akut ve Kronik Hepatitler

-HIV virus enfeksiyonu

-Kırım kongo kanamalı ateşi

-Brusella ve diğer zoonotik hastalıklar

-Sıtma                                                                     

-Menenjit

-Sepsis ve kan dolaşımı enfeksiyonu

-Yumuşak doku enfeksiyonları

-Cerrahi sonrası enfeksiyonlar/protez enfeksiyonu

-İmmun sistemi baskılanmış konak enfeksiyonları

-Üriner sistem enfeksiyonu

-Akciğer enfeksiyonu

-Gastroenterit