Vezne

1.Kurumumuzda sosyal güvencesi olmayan ya da mevzuatsal açıdan ücretli kabul edilen bazı işlemlerin ücretinin nakit ya da kredi kartı ile tahsil edilerek makbuz ile kayıt altına alan birimdir.

2.Hastanın kestirdiği makbuzların herhangi bir sebeple (hasta adı, doktor adı, tutar yanlış girilmiş ise veya hasta tedaviden vazgeçtiği durumlarda) iptal işlemleri vezne birimi tarafından takip edilir, iptal işlemleri için hasta yönlendirmesi yaparak saymanlık ile gerekli yazışmaları yapar. 

3.Hastanemiz Poliklinik Hizmet alanında hastaların erişimine uygun bir alanda konumlanmaktadır. 


Nasıl Gidilir ?

Yenimahalle EAH Ankara'nın en iyi eğitim ve araştırma hastanesiVezne birimi hastane poliklinikler binası zemin katındadır.

26 Mayıs 2022