Teşhis İlişkili Gruplar (Tig)

TİG Nedir ?

TİG; hastaların klinik ve maliyet verilerinin kullanılarak gruplandırılmasını ve benzer hastalıkların benzer gruplara atanmasını içeren bir yatan hasta sınıflandırma yöntemidir. TİG hastalıkları önce ana tanıya göre, daha sonra da işlemlerine göre gruplandırır. Harcanan tedavi giderlerini parasal değer yerine bağıl değer olarak belirler.

 

TİG Birimi

Birlik kapsamındaki hastanelerin klinik süreçlerine ilişkin verilerinin, TİG sistemine uygun olarak hazırlanması, doğru ve tutarlı kodlanması ve sisteme gönderilmesi görevlerinin hastane bünyesinde gerçekleştirildiği teknik birimdir. TİG Birimi, Bakanlık ve hastane arasındaki bağlantıyı sağlar, hastane bünyesindeki TİG uygulamalarını koordine eder ve sistemin gerekliliklerini yerine getirir.

TİG Birimi, hastanelerde üst yönetim tarafından belirlenmiş bir başhekim yardımcısına, başhekim yardımcısının olmadığı hastanelerde ise direk başhekime bağlı olarak faaliyetlerini yürütür.

 

TİG birimi İşleyişi:

1- Hasta epikrizinin tamamlanıp sisteme taburcu olarak düşmesi

2- Sisteme düşen dosyaların epikrizlerinin incelenmesi

3- Klinik Kodlayıcı sistemdeki tanı ve işlemleri ICD-10 AM Klinik Kodlama rehberinden araştırır

4- Hastaya ait olan hatalı ve eksik bilgileri bulur ve ilgili birimlere iletir.

5- Hastaya ait uygun kodları e-devlet üzerinden bakanlığının TİG'e ait olan veri sayfasından gönderir.

6- Her ay devam eden bu sürecin ay içerisinde TİG'e ayrılmış dönem kapanma takvimi doğrultusunda o aya ait verileri gönderirir

7-Dönem sonu istatistiki verileri sağlık müdürlüğüne gönderirir.

 

Hastalıkların teşhis ve işlemleri, yaş, cinsiyet, taburcu şekli, yatış süresi, yeni doğansa doğum ağırlığı, yoğun bakımda yatış süresi, mekanik ventilasyon kullanılmışsa süresi, hastalığın komplikasyon ve komorbidite durumunun olup olmadığı gibi pek çok parametrenin değerlendirilmesi sonucu hasta belirli bir gruba ayrılır, sistem otomatik olarak hastaya özgü bir TİG oluşturur.

TİG oluşum süreci 4 ana başlık altında toplanmaktadır.

 Ön değerlendirme

 MTS ataması

 Alan ataması

 TİG’in saptanmasıAdsız.jpg 

 

 

Birim Çalışanları:

Halime BİTEK- Klinik Kodlayıcı- TİG birim sorumlusu (Sertifikalı)

Umut AKDENİZ- Klinik Kodlayıcı (Sertifikalı)

Fatma DÖNER YILMAZ- Klinik Kodlayıcı (Sertifikalı)

Dahili tel: 1159

Nasıl Gidilir ?

Yenimahalle EAH Ankara'nın en iyi eğitim ve araştırma hastanesi Teşhis İlişkili Gruplar (Tig) Birimi hastane poliklinikler binası 1. katındadır.

20 Nisan 2022