Tahakkuk

Gelir Tahakkuk Birimi;

1.Hastanemiz personelini faturalama ve gelir tahakkuk açısından bilgilendirerek, personelimizin hatasız işlem yapmasını sağlamak.

2.İlgili yazışma ve istatistiklerin takibini yapmak.

3.Her ay gelir durumunun ilgili hesaplara girişini yapmak.

4.Dijital ortama aktarılması gereken verileri zamanında aktarmak.

5.Tüm kurumların ayaktan tedavi olan hastaların HBYS üzerinden malzeme ve işlem kontrolleri yapılarak SUT çerçevesinde değerlendirilip MEDULA’ ya bildirim yapmak. Yatarak tedavi olan hastaların taburcu işlemleri tamamlandıktan sonra hasta dosyaları, yapılan ameliyatları / işlemleri, malzemeleri HBYS sistemi üzerinden “Hizmet kayıt”,”Fatura kayıt “işlemlerini yaparak MEDULA’ ya bildirim yapmak.

6.Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili tarife usul esaslarına göre faturalandırılmasını  gerçekleştirmek.

7.Her ayın bitiminden sonraki ilk iş günlerinde HBYS ve MEDULA da dönem sonlandırma işlemi yaparak tutarları aylık gelir icmalini oluşturmak.

8.Yukarıda belirtilen kurumların üst yazılarını ve postaları hazırlayarak dönemi kapatmak.

9.Alacak takibini yapmak.

Nasıl Gidilir ?

Yenimahalle EAH Ankara'nın en iyi eğitim ve araştırma hastanesiGelir Tahakkuk birimi hastane idari birimler içinde -1 katındadır.

26 Mayıs 2022