İşyeri Sağlığı ve Güvenliği

Merkezefendi Devlet Hastanesi İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin amacı;

Çalışan tüm personellerin (stajyer dahil) 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamayı,
yapılan işler sırasında veya işler nedeniyle iş kazası yaşanma ihtimalini en aza indirmek,
çalışma ortamı nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek ve meslek hastalığı oluşturabilecek işlerde önlemler almaktır.

Bir başka deyişle tüm çalışanların bir işe başlamadan önceki ve bitirdikten sonraki sağlık durumunun aynı olmasını sağlamaktır. 

Nasıl Gidilir ?

Yenimahalle EAH Ankara'nın en iyi eğitim ve araştırma hastanesiİş Sağlığı ve Güvenliği birimi hastane poliklinikler binası 1. katındadır.

27 Haziran 2022