Sağlık Kurulu

Sağlık Kuruluna 182 den randevu alarak başvuru yapabilirsiniz.

Müracaat

Sağlık Kurulu işlemleri  21/02/2019 tarihli resmi gazetede değişikliği yayınlanarak yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Müracaatta istenilen belgeler şunlardır ;

- Dilekçe (Memurluk, Öğretmenlik, Sözleşmeli Personel, Huzurevi, Yurt Dışı, Evlat Edinme,   Öğrenci Olur, Yurda Kayıt, Özel Tertibatlı Araç,Engelli kimlik kartı,Sosyal Hizmetler bakıcı parası, Özel Engelli Eğitim, ÖTV İndirimi,Tayine Esas Raporlarda dilekçe ile müracaat gerekmektedir. )

- Kurumlardan  Sağlık kurulu için sevk edilmişse  sevk evrakı ve resmi yazı.

- TC. Kimlik Numarası bulunan Kimlik Belgesi

İşleyiş Şekli

Sağlık Kuruluna başvuran kişilere matbu dilekçe formu doldurtulur, dilekçe  veya rapor evrak kayıttan geçirildikten sonra istemi ile ilgili yazılarının havalesi üzerine Sağlık Kurulu tarafından kayıtları yapılır. Muayene formu hazırlanıp  ilgili polikliniklerde muayenesi yapılmak üzere hazırlanan bu form kendilerine teslim edilir. Polikliniklerde muayenesi yapılıp muayene bulguları bu forma ve bilgi işlem sistemine işlenmesi sonucunda şahıs tekrar sağlık kuruluna gelir ve hakkında karar verilmek üzere kurulda görüşülerek  sonuca bağlanır. Bu esnada kurul gerekli görürse şahısları  yeniden sorgular ve  muayene edip kendileri ile ilgili son kararı vererek Sağlık Kurulu raporu tanzim eder. Bu raporun yazılımı sonu ve imzaları başhekimlik tasdiki yapıldıktan sonra kişilere ya da kurumlara teslim edilmektedir. Sağlık Kurulu raporunun teslim tarihi hakkında ilgili birim tarafından bilgi verilmektedir.

Sağlık kurulu başvuruları Pazartesi, Salı ,Çarşamba Perşembe,Cuma  günleri kabul edilmektedir,

Heyet Günleri

Pazartesi  :  ÇÖZGER

Salı           :  Engelli Yetişkin

Çarşamba :  ÇÖZGER

Perşembe :  Engelli Yetişkin

Cuma        :  Durum Bildirir

 

Verilen Sağlık Kurulu Rapor Çeşitleri

1-Tam Teşekküllü Raporlar

Memurluk
- Sözleşmeli Personel
- Öğretmenlik
- Öğrenci olur
- Yurt Kayıt
- Polislik
- Yurt Dışı İşçi
- Evlat Edinme
- Huzur Evine Giriş
- Özel Güvenlik
- Silahlı Özel  Güvenlik
- Ateşleyici ve Patlayıcı Madde İşi
- Silah Ruhsatı

 

 Özürlü Raporları

2022 Malul Maaşı
- Vergi Muafiyeti
- ÖTV İndirimi
- Durum bildirir Rapor
- Özel Özürlü Eğitim için
- Özel Tertibatlı Araç
- Engelli  Kimlik Kartı
- Engelli  iş için
- Vasi Tayini Raporu _Ücretli (Mahkeme tarafından gönderilir)

-  İtiraz Raporları  _Ücretli (İl Sağlık Müdürlükleri tarafından gönderilir)

 

2- Hakem Hastane Sıfatıyla Tetkik Edilen Raporlar

Nasıl Gidilir ?

Yenimahalle EAH Ankara'nın en iyi eğitim ve araştırma hastanesiSağlık Kurulu birimi hastane poliklinik binası içinde  1. katındadır.

21 Nisan 2022