T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi

Güncelleme Tarihi: 19/07/2019

Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Daire Başkanlığınca kamu/üniversite/özel tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji, doku tipleme laboratuvarları ile genetik hastalıklar tanı merkezlerini kapsayan “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi” yürütülmektedir.

“Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi’nin” yürütüldüğü, bu kapsamda hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak, test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak, tıbbi laboratuvar alanında üretilen hastaya verilecek olan tetkik sonuç raporlarının standardize etmek, gereksiz test istemini önlemek, klinisyen ile tıbbi laboratuvar uzmanı arasında iletişim, teknik danışmanlık ve bilgi alışverişini sağlamak amaçları ile proje basamakları hakkında duyuru
     


Akılcı Laboratuvar Kullanımı Uygulaması ve Yaygınlaştırılması Üstyazi.pdf
Akılcı Laboratuvar Kullanımı Uygulaması ve Yaygınlaştırılması.pdf
Akılcı Laboratuvar Kullanım Klavuzu.pdf
Akılcı Laboratuvar Duyuru.docx


TIBBİ LABORATUVAR TETKİK SONUÇ RAPORU.pdf
AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI KONSÜLTASYON İSTEMİ PROSEDÜRÜ.pdf
REFLEKS TEST VE REFLEKTİK TEST.pdf
AKILCI TEST İSTEMİ PROSEDÜRÜ.pdf