20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü
21 Kasım 2022

Çocuk hakları, kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır.
Çocuk Haklarına dair Sözleşme, çocukları hak sahipleri olarak tanıyan benzersiz ve evrensel bir çerçeve sunmaktadır. BM Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989’da kabul edilişinden bu yana Sözleşme tüm dünya devletlerinin hemen hemen tamamı tarafından onaylanmıştır. Bu da tüm dünyanın çocukların ve gençlerin insan haklarını sahiplenip ileriye götürme kararlılığının bir göstergesidir. Sözleşme, kapsamlı tek bir belgede çocukların sağlığı ve refahı için gerekli önkoşulları tanımlamakta; tanınan hakların fiilen gerçekleşmesi için gerekli önlemlerin alınmasında kişilere, ana babalara, topluluklara ve hükümetlere düşen yükümlülükleri belirlemektedir. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ardından her yıl 20 Kasım tarihi, dünya genelinde çocuk haklarının anıldığı özel bir gün olarak kabul edilmektedir.
Çocuklar, bir ülkenin geleceği ve umudu olmalarının yanı sıra, toplumun en kırılgan grubunu da oluşturmaktadır. Bu nedenle; en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkemizin geleceği açısından hayati önem taşımaktadır.
Sevme ve sevilme gereksinimi tüm yaşam boyu sürekli doyurulmak isteyen açlık, susuzluk gibi bir duygudur. Bebeklikteki sevgi gereksinimi hiç azalmayacak, biçim değiştirerek varlığını koruyacaktır. Sevildiğini bilmek çocuk için en büyük mutluluktur. Her çocuk sevgiye muhtaçtır.
Bu nedenle çocuğunuz sağlıklı olsa da rutin kontrollerini yaptırın, büyüme ve gelişmenin izlenmesi ve desteklenmesi tüm çocukların hakkıdır, çocukluk ve ergenlikte büyüme ve gelişmenin izlenmesi ve desteklenmesi, sağlıklı erişkinliğin teminatıdır.

 • 315556639_5551951204873263_5278481285557912189_n.jpg
 • 315681688_5551949868206730_7996055645798281558_n.jpg
 • 315754786_5551951321539918_2166089538623245539_n.jpg
 • 315848546_5551950941539956_8496997945089170542_n.jpg
 • 315853256_5551950651539985_5964188455671482335_n.jpg
 • 315885352_5551951128206604_110628930167315346_n.jpg
 • 315978144_5551950814873302_1594071613707748981_n.jpg
 • 316045542_5551950741539976_6390760738564530035_n.jpg
 • 316110084_5551950021540048_8754043056342158547_n.jpg
 • 316284393_5551950444873339_6656475691806683078_n.jpg
 • 316311767_5551951038206613_2747752008490472007_n.jpg
 • 316548106_5551950518206665_3535537321726666320_n.jpg