10 Ekim Farkındalık Günü
31 Ocak 2020


Hastanemizde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr.Ergün SEVİNÇ, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı günü dolayısıyla açıklamada bulundu. Ruhen sağlıklı olmanın kendisiyle barışık olma hali olduğunu belirten Sevinç, “Dünya Sağlık Örgütü sağlığı, ‘sadece bireyin vücudunda hastalık ve sakatlığın olmayışı değil kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olması’ şeklinde tanımlar. Bu tanımı oluştururken sağlıklı olabilmek için ruhen sağlığın önemi de özellikle vurgulanmaktadır. Peki, ruhen sağlıklı olabilmek nedir? Yaşına göre uygun olarak düşünen, düşündüklerini anlaşılır şekilde ifade edebilen, başkalarını anlayabilen, yerinde ağlayan ve yerinde gülmesini bilen, güçlüklerle mücadele edebilen, koşulları göz önünde tutarak uygun hareket edebilen, başarılarında mutlu olup başarısızlıklarını kabullenen kişi ya da kısacası kendisiyle barışık olma hali denebilir” şeklinde konuştu.

10 EKİM GÜNÜ FARKINDALIK OLUŞTURUYOR

Birinci basamak tedavi hizmetleri veren kuruluşlara başvuran her dört kişiden birisinin ruhsal sorunu için başvurduğu belirten Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.Ergün Sevinç, “Ruhsal rahatsızlıklar sık görülen rahatsızlıklardır. Toplumumuz on yıl öncesine kadar ruh sağlığı konusunda yeterince bilgili değildi. Bugün birçok insanın gerektiğinde psikolog ya da psikiyatristten destek alarak ruh sağlığını korumaya ya da tedavi etmeye çalıştığı gözlenmektedir. Her yıl 10 Ekimin toplumumuzda bu bilinci güçlendirip pekiştirmesi aşikârdır. Ruh sağlığı ve ruh hastalıklarının toplumda farkındalığının ve öneminin anlaşılabilir olmasını sağlamak amacı ile 10 Ekim her yıl Dünya Ruh Sağlığı günü olarak bilinir. Günün amaçları, toplumda ruh sağlığının önemini vurgulamaktır. Ruh sağlığı problemleri olan insanların sesini duyurabilmek, kişilerin ruh sağlığını koruyucu önlemler almasını sağlamak ve oluşan hastalıkların tedavisi ve bakımını geliştirmek amacı ile topluma her yıl ruh sağlığının önemini hatırlatmaktır” dedi.