2019 yılı Yaz Stajları Hakkında Duyuru
19 Temmuz 2019


YAZ STAJI HAKKINDA DUYURU
     

2019 YILI STAJ (YAZ STAJI) HAKKINDA DUYURU

Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımıza kabul edilecek Ortaöğretim ve Yükseköğretim öğrencilerinin 2019 Yılı Yaz Stajı başvuruları 12 Şubat 2019 tarihinden itibaren başlayacaktır.

 Kurum ve Kuruluşlarımızda Yaz Stajı yapacak öğrencilerin Manisa ilinde bulunan Ortaöğretim Kurumları veya Üniversitede öğrenim görüyor olması veya Manisa ili içerisinde kendisinin ya da ailesinin ikamet ediyor olması gerekmektedir. Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanan Staj Sözleşmesinin öğrencinin Üniversitesi/ Okulu tarafından imzalı ve kaşeli olarak doldurularak başvuru evrakları ile birlikte eksiksiz teslim edilmesi zorunlu olup eksik evraklı başvurular kabul edilmeyecektir.

Stajyer öğrenci başvuruları staj komisyonlarınca değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

ADSM ve Hastanelere yapılan başvurular, Hastane ve ADSM staj komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve İlçe Entegre Devlet Hastanelerinde staj yapmak isteyen öğrenciler Müdürlüğümüz staj komisyonu tarafından değerlendirilerek her ayın son haftası Müdürlüğümüz Web sayfasında (http://www.manisa.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.

Başvurular:

  • Staj yapılacak branşlar ve sayılar Ek 1, Ek 2, Ek 3 belirtilmiştir.

  • Hastanelerde veya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde(ADSM) Yaz stajı yapmak isteyen öğrencilerin başvurularını ilgili Hastaneye veya ADSM’ ye yapmaları gerekmektedir.

  • İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Ahmetli İlçe Entegre Devlet Hastanesi, Köprübaşı İlçe Entegre Devlet Hastanesi ve Gölmarmara İlçe Entegre Devlet Hastanelerine ve İl Ambulans Servisi Başhekimliğine Bağlı  Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında ilanda belirtilen branşlarda ve sayılarda öğrenci kabul edilecektir. Başvurular ilandaki evraklarla birlikte Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanlığı,  Eğitim AR-GE Birimine yapılacaktır.

Not: Staj Komisyonları; staj yapılmak istenen birimin ilgili alan/ daldaki çalışan personel sayısı, bütçesi, stajyer ihtiyacı v.b konularda değerlendirme yaparak karar alacaklardır.


Ek 1    : HASTANELERE VE ADSMLERE STAJYER ALINACAK BRANŞLAR VE SAYILARI

Ek 2    : İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ VE İLÇE DEVLET HASTANESİNE STAJYER ALINACAKBRANŞLAR VE SAYILARI

Ek 3    : 112 İSTASYONLARINA ALINACAK STAJYER BRANŞ VE SAYILARI

BAŞVURU EVRAKLARI (LİSELER İÇİN)

BAŞVURU EVRAKLARI (ÜNİVERSİTE-YÜKSEKOKUL İÇİN)

İSTASYON LİSTESİ VE ADRESLERİ

YAZ STAJLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

ÜNİVERSİTELER İÇİN STAJ SÖZLEŞMESİ

DİLEKÇE ÖRNEĞİ