Haberler

ANNE DOSTU HASTANE BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA KATILDIK

Anne dostu unvanı alan 5 hastanenin yöneticilerinin katılarak deneyimlerini aktardığı, Ankara’da yapılan Anne Dostu Hastane Bilgilendirme toplantısına hastanemizden 7 personel katıldı. Konuyla ilgili Hastanemiz Baştabip Yardımcısı Uzm.Dr.Emine KOCAAYAN sunum yaptı.

25-27 Mart 2015 tarihlerinde Anne Dostu Hastane unvanını alan hastanemizin de katıldığı, Ankara’da 26/02/2016 tarihinde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya hastanemizden 7 personel katıldı. Karşılıklı bilgi paylaşımının yapıldığı toplantıda Hastanemiz Baştabip Yardımcısı Uzm.Dr.Emine KOCAAYAN sunum yaptı.

Toplantıya, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ilgili Daire Başkanlığının, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığının, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun ilgili daire başkanlıkları temsilcilerinin ve program yürütücüsü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı çalışanlarının, 81 İl Sağlık Müdürlüğünün, Halk Sağlığı Müdürlüğünün, 89 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekterliğinin ve Anne Dostu Hastane unvanını alan 5 hastanenin yönetimi ve çalışanlarının katıldığı Anne Dostu Hastane felsefesini, değerlendirme basamaklarını ve unvanı alan 5 hastanenin deneyimlerinin paylaşıldığı Anne Dostu Hastane Bilgilendirme Toplantı yapıldı. Toplantının açılış konuşmalarını; THSK Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanı Uzm. Dr. Sema SANİSOĞLU, TKHK Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Emre YATMAN ve THSK Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Başkan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Gülsüm Nurhan İNCE gerçekleştirdi. Sonrasında Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Anne Dostu Hastane Program Danışmanı, Akademisyen Doç. Dr. Nüket PAKSOY ERBAYDAR Anne Dostu Hastane Felsefesi’ni, THSK Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı Anne Dostu Hastane Program Sorumlusu Uzm. Dr. Aysun KABASAKAL Anne Dostu Hastane Değerlendirme Adımları’nı ve Anne Dostu Hastane unvanını alan 5 hastane deneyimlerini anlatan sunumlarını yaptı. Anne Dostu Hastane Bilgilendirme Toplantısı 81 il yöneticilerinin ve unvan sahibi hastane yöneticisi ve çalışanlarının bilgi alışverişi ile güzel bir atmosferde gerçekleşti ve tüm katılımcılar tarafından memnuniyet ifadeleri ve geleceğe yönelik iyi temennilerle son buldu.

HASTANEMİZDEN KİMLER KATILDI?

Hastanemiz Baştabip Yardımcısı Uzm.Dr.Emine KOCAAYAN, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nergül ÜLKER, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Serda KAMALI, İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Erhan İNCE, Ebe Emel ERTEKİN, Aysel GÜDÜR ve Ayşe YERLİKAYA katılmıştır.

Haber Listesine Geri Dön