Haberler

Doç. Dr. Ender HÜR’e Nefroloji Alanında Ödül

DOÇ.DR. ENDER HÜR’E NEFROLOJİ ALANINDA EN İYİ SÖZLÜ BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

Türk Nefroloji Derneği tarafından 21-25 Ekim 2015 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresinde sunulan 385 çalışma arasından Merkezefendi Devlet Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ender HÜR, “En İyi Sözlü Bildiri 2.lik Ödülü”ne layık görüldü. 
Halen uluslar arası üç tıp dergisinde editörlük ve 8 dergide hakemlik yapmakta olan Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ender HÜR, Antalya’da düzenlenen 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresinde, “Kronik Böbrek Hastası Ne Kadar Su İçmelidir” konusunda konuşma yaptı. 2010 yılından itibaren en iyi sözlü ve poster çalışmaları kategorilerinde toplam 8 ödüle sahip olan Doç.Dr.Ender HÜR,  Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesinde iken başladığı çok merkezli “Hemodiyaliz hastalarında biyoempedansla değerlendirilen volüm ve beslenme belirteçleri ile mortalite ilişkisi isimli eseri  ile “En İyi Sözlü Bildiri 2.lik Ödülü” almıştır.
 
 

Doç. Dr. Ender HÜR Kimdir?

1972 Sivas Divriği doğumludur. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002 yılında İç Hastalıkları asistanlık eğitimini tamamlamıştır. Beş yıl Uşak ilinde İç Hastalıkları uzmanı olarak çalıştıktan sonra 2007-2011 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim dalında yan dal uzmanlığını bitirmiştir. Daha sonra zorunlu devlet hizmeti kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yaptığı dönemde 2012 yılında “Doçentlik” unvanı almıştır. “Comprehensive Clinical Nephrology” ve “The Kidney” isimli eserlerde toplam 27 adet kitap bölümü çevirisi ve Periton Diyalizi ve Glomerülonefritler kitaplarında birer bölüm yazarlığı ve “Kronik Böbrek Hastası Olmak” kitabının editörlüğü olmak üzere ulusal ve uluslar arası toplam 166 eser ve bu eserlere toplam 418 atıf almıştır. Türk Nefroloji Derneği ve Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği ulusal kongrelerinde 2010 yılından itibaren en iyi sözlü ve poster çalışmaları kategorilerinde toplam 8 ödüle sahiptir. Halen uluslar arası üç tıp dergisinde editörlük ve 8 dergide hakemlik yapmaktadır. Hastanemiz İç Hastalıkları-Nefroloji bölümünde görevli Doç. Dr. Ender Hür tarafından haftanın her günü Nefroloji poliklinik hizmeti verilmektedir. 
 
 

Nefroloji birimi genel olarak hangi hastalıklara bakar?

Böbrek hastalığı için risk altında olan hastaların takibi (ailesinde böbrek hastalığı olanlar, romatizmal hastalıkların varlığı, bilinen böbrek taşı hastalığının varlığı, gece sık idrara çıkma, idrarda azalma veya kanama, vücutta şişlik gibi şikayeti olan hastalar), şeker hastalığına bağlı böbrek hasarları, akut böbrek yetmezliği, glomerülonefritler (idrarda protein kaçağı ve vücutta şişliklerle giden böbrek hastalıkları), kronik böbrek yetmezliği, her türlü diyaliz tedavisi (Hemodiyaliz gibi damardan yapılan veya karından yapılan periton diyalizi), böbrek nakli, Hipertansiyon ve Hipertansiyona bağlı böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisi gibi çok geniş bir alanda hizmet veren bir bilim dalıdır. 
Türkiye’de yapılan güncel bir çalışmada (CREDIT çalışması) böbrek hastalığı sıklığının %15.7 olduğu gösterilmiştir. Bu sonuca göre birçok kişi böbrek hastalığının farkında değildir. Böbrek hastalığının tanınmasında özellikle idrar tetkikinin önemi büyüktür. Bu nedenle tüm şeker hastaları ve hipertansiyon hastalarına böbrek fonksiyon testlerinin yanı sıra idrar tahlili de yaptırılması ve böbrek hastalığı şüphesi durumunda Nefroloji uzmanına yönlendirilmesi gereklidir. Yine aynı nedenle göz damarlarında problem olan şeker hastalarının da olası böbrek hastalığı yönünden Nefroloji bölümüne yönlendirilmesi önerilmektedir.
Haber Listesine Geri Dön