Haberler

Bakanlıktan Hastanemize Teşekkür

SEZARYEN ORANIMIZA TEŞEKKÜR

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 10/10/2014 tarih ve 5521513 nolu yazısında, kurumumuz sezaryen oranlarının düşük bulunmasından dolayı hastanemize teşekkür edildi. Ülke genelinde, 2014 yılının ilk 6 ayının ortalama primer sezaryen oranının % 26,9 olduğu, hastanemizde ise bu oranın % 15,4 olduğundan bahisle, “Sezaryen oranlarınız dikkate alındığında normal doğum yöntemindeki başarınız ve bu konuya gösterdiğiniz duyarlılık nedeniyle teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda başarılar diler ülkemiz sağlık sistemine verdiğiniz katkılar için teşekkür ederiz.” denilmiştir. 

 

AVRUPA’DA ORAN % 23 , HASTANEMİZDE % 15

Aynı yazıda, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 153. Maddesinde, “Gebe veya rahmindeki bebek için tıbbi zorunluluk bulunması halinde doğum, sezaryen ameliyatı ile yaptırılabilir.” hükmüne yer verilerek sadece tıbbi sorumluluk halinde sezaryen yapılabileceğinin açıkça belirtildiği vurgulanmıştır. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütünün 2011 verilerinde Avrupa küresel sezaryen oranının %23, ülke genelinde %26,9 olduğu, hastanemizde ise bu oranın %15,4 olduğu için kurumumuza teşekkür edilmiştir.

 
 
Haber Listesine Geri Dön